Chirurgická ambulance Hradec Králové

Ordinační hodiny

Pondělí 7:00 - 14:00  MUDr. Plodr
Úterý 7:00 - 14:00 MUDr. Špaček  
Středa 7:00 - 14:00 MUDr. Špaček  
Čtvrtek 7:00 - 14:00 MUDr. Plodr
Pátek 7:00 - 13:00 MUDr. Špaček

Poskytované služby

  • traumatologická péče - ošetření drobných úrazů a jejich ambulantní léčba
  • drobné chirurgické zákroky (například odstranění  drobných kožních lézí, kožních skvrn, mateřských znamének, kožních a podkožích tukových i jiných nádorků, bradavic, zarůstajících nehtů atp.)
  • poradna pro odstranění  kožních a podkožních útvarů
  • komplexní péče o stomické pacienty (konzultace a praktický nácvik ošetřování stomie, preskripce stomických pomůcek a jejich distribuce pacientovi domů zdarma, edukace pacientů i rodinných příslušníků, zajištění služeb terénní sestry)
  • léčba chronických a komplikovaných ran (bércové žilní vředy, stabilní diabetické defekty, komplikované poúrazové rány, komplikované pooperační rány)
  • možnost konzultace a zajištění operační léčby na klinickém pracovišti
  • možnost konzultace a zajištění následné operační a pooperační péče ve standardním či nadstandardním režimu (operace kýl, žlučníku, onemocnění žaludku, tenkého nebo tlustého střeva)


K objednání do chirurgické ambulance není třeba doporučení ošetřujícího/obvodního lékaře. Veškerá léčba je plně hrazena ze zdravotního pojištění.

Zasmluvněné pojišťovny: VZP, VoZP, ČPZP, OZP, ZPMV

Zdravotnický personál
doktor MUDr. Vladimír Špaček
MUDr. Vladimír Špaček
Vedoucí lékař
lékař
MUDr. Michal Plodr, PhD., MBA
Lékař
Hana Davidová Sestra
Hana Davidová
Sestra
Michaela Vokounová Sestra
Michaela Vokounová
Sestra