form

Zadejte dotaz do poradny

Vyberte si téma, které je pro vás důležité, a napište nám, s čím potřebujete poradit. Nezapomeňte uvést svůj e-mail, abychom vám na něj mohli poslat naši odpověď. Komunikace je důvěrná a vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

sidebar

Dobrý den, 

Nejvíce škody se nadělá na dětech, které se narodí s jednou zdravou ledvinou, nepřiměřená „péče“. Zdravé dítě se nemá v ničem omezovat. Riziko poškození ledviny úrazem je v běžném životě i v běžné sportovní činnosti extrémně nízké. Riziko může narůstat při extrémní činnosti, například vrcholově provozovaný hokej vede k mikrotraumatům ledviny, ale měl jsem v péči i extraligového hokejistu, který pokračovat v kariéře i po odstranění jedné ledviny. 

Na základě velkých studií, je známo, že poranění ledviny při tzv. kontaktních sportech je jen mírně častější než při gaučingu, na druhou stranu znám celou řadu mladých lidí, kteří byli zbytečně omezování ve sportovních aktivitách - např. ježdění na koni, krasobruslení apod. právě z obavy před poraněním ledviny. Jaký to mělo dopad na jejich psychiku a sebehodnocení, zvláště v období puberty se nemusím rozepisovat.  

Americká asociace pediatrů nedoporučuje tyto sporty:  box, basketbal, potápění, hokej, bojové sporty, rodeo, rugby, skoky na lyžích, házenou a fotbal. Je na Vás a na dítěti, co je důležitější, zda normální zdravý fyzický a psychický rozvoj za cenu zcela nepatrně vyššího rizika nějakého úrazu, který může potkat každého nebo život plný deprivace. 

Pokud chcete mít z vašeho syna normálního kluka, veďte normální život. K němu patří samozřejmě i sport a běžná strava. 
 

Polycystické onemocnění typu dospělých je tzv. autozomálně dominintně dědičné onemocnění. Z toho vyplývá, že dědičnost je přímá a každý nosič poškozeného genu má i projevy onemocnění. Pravděpodobnost přenosu na další generaci je 1:1. Proto strýc nemoc dostal, vaše maminka nikoliv a vy a vaše děti onemocnění mít nemůžete.

Dobrý den, dostal jsem na odpověď Váš dotaz. Bohužel hodnota kreatininu 285 svědčí pro velmi oslabenou funkci ledvin. Z Vašeho dotazu nelze zjistit, co je příčinou. Často to je cukrovka, vysoký tlak, obezita, někdy zvětšená prostata a nejčastěji všechno dohromady. Cílem léčby by měla být snaha o léčbu všech těchto faktorů, tedy snaha o normální krevní tlak, cukr, snaha o zhubnutí.

Nutný je dostatečný fyzický pohyb. K hubnutí je dobré se obrátit na odborníky v tomto oboru, existuje celá řada nutričních poradců, kteří pacientovi pomohou s tvorbou jídelníčku. Podmínkou je však chuť a snaha samotného pacienta. Bez toho to nepůjde. Změnu musí chtít sám. Co se týče funkce ledvin, měl by být již sledován na odborné nefrologické ambulanci. Cílem je sledování rychlosti zhoršování funkce ledvin, léčba a v případě dalšího zhoršování příprava k náhradě funkce ledvin. 
 

Dobrý den, pokud pracujete jako lesní dělník jedná se zřejmě o významnou fyzickou zátěž, při níž se člověk i potí a pak menší výdej moči než příjem tekutin je normální. Není normální, že chodíte močit 6x za noc. Na prvním místě u chlapa našeho věku (taky 1965) na prvním místě je nutné zkontrolovat prostatu. Doporučuji se s potížemi svěřit urologovi, který si vás vyšetří, zjistí, zda není větší prostata, zda je močení volné a zda po vymočení nezůstává v močovém měchýři příliš hodně moči. 

Pokud by urolog zjistil, že po jeho stránce je vše v pořádku, pak bude nutné pátrat dál, proč, chodíte v noci tak často močit. Může za tím být skryto nějaké interní onemocnění jako cukrovka, oslabené srdce, ledviny, ale to už po internetu nevyřešíme. 
 

Dobrý den, hodnota kreatininu 94 u jedné ledviny je výborná. Samozřejmě zdraví ledviny nelze posuzovat jen podle hladiny kreatininu.
 

Vyklenutí v místě jizvy po nefrektomii a indikaci k její operaci řeší urolog. Posoudit musí při vlastním vyšetření v ambulanci. 

Dobrý den, to, že někdo chodí na dialýzu nevytváří automaticky nárok na průkazku ZTP. K vydání průkazu je nutné podat žádost. Většina našich pacientů průkazku má, ale na každém Úřadě práce jsou jiné zvyklosti. Někde dostane dialyzovaný pacient průkazku „automaticky“, jinde nikoliv. Správně by měl být individuálně posouzen zdravotní a funkční stav konkrétního žadatele a podle toho by mělo být postupováno. Na dialýzu dojíždějí jak lidé soběstační, tak lidé zcela závislí na pomoci druhých. 

Průkaz osoby se zdravotním postižením – průkaz OZP - může získat člověk starší 1 roku, který má tělesné, smyslové nebo duševní (tedy i mentální) postižení či autismus. Průkazy slouží jako doklad, který lidem se zdravotním postižením umožňuje získat nejrůznější výhody a slevy. Ty se týkají zejména jízdného v MHD, vlakové a autobusové dopravě, dále vstupů do muzeí, galerií, na výstavy, sportovní a kulturní akce. Výška slevy závisí na typu průkazu a na poskytovateli služby nebo pořadateli akce. Na průkazky jsou navázány i další příspěvky – např. příspěvek na mobilitu či parkovací průkaz.
 

Pokud jste uznáni invalidními nebo osobou zdravotně znevýhodněnou, nestáváte se automaticky držitelem  průkazu TP, ZTP nebo ZTP/P. Průkaz OZP je možné získat pouze v samostatném řízení, které je zahájeno na základě žádosti. Žádost o přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením je nutné podat na místně příslušném Úřadu práce. Zdravotní stav žadatele bude posuzovat posudkový lékař správy sociálního zabezpečení, který si vyžádá lékařské zprávy ošetřujících lékařů. Jestliže Vám nebude průkaz přiznán nebo Vám bude odejmut, můžete se do 15 dnů od doručení rozhodnutí odvolat. K odvolání je vhodné přiložit aktuální lékařskou zprávu.
 

Dobrý den, Dárce ledviny je před darováním ledviny velmi důkladně vyšetřen tak, aby u něj nebylo žádné onemocnění, u kterého by do budoucna mohlo odebrání jedné ledviny ohrozit jeho zdravotní stav. Vysoký krevní tlak je bohužel jedním z těch stavů. Při posuzování, zda dárce s vysokým tlakem může darovat ledvinu je posuzována úroveň kontroly tlaku,  užívané množství léků a přítomnost orgánových poškození způsobených vysokým tlakem. Mezinárodní doporučení říkají, že při užívání více než 2 léků k dosažení tlaku pod 140/90 se odběr nedoporučuje. Vlastní posouzení však musí být individuální s přihlédnutím k celkovému stavu 
 

Dobrý den, to, že máte jen jednu ledvinu nijak nesouvisí s tím, že se máte očkovat proti covidu. Zatímco očkování dokáže výrazně chránit proti těžkému průběhu onemocnění, vlastní onemocnění covidem ohrožuje nejen těžkým průběhem ale i úmrtím. Riziko následků onemocnění covid-19 je jiné podle celkového zdravotního stavu, věku a typu virové mutace, ale je vždy nesrovnatelně vyšší než případné vedlejší účinky očkování. Proto se dnes doporučuje očkování prakticky všem věkovým skupinám. 
 

Dobrý den, základní vyšetření včetně potvrzení „špatné“ funkce ledvin je schopen provést praktický lékař jednoduchým vyšetřením krve a moči. Prvním a základním vyšetřením při opakovaném zánětu močových cest nebo ledvin je urologické vyšetření, které musí vyloučit překážky v močových cestách – např. zúžení močové trubice, přítomnost močových kamenů a podobně. Má-li stále praktický lékař nebo urolog nějaký důvod – například snížená funkce ledvin, nebo podezření, že přítomnost krve a bílkoviny nesouvisí s onemocněním močových cest, dá doporučení k nefrologickému vyšetření. K prvnímu nefrologickému vyšetření je doporučení praktického lékaře nebo jiného ambulantního specialisty nutné.