form

Zadejte dotaz do poradny

Vyberte si téma, které je pro vás důležité, a napište nám, s čím potřebujete poradit. Nezapomeňte uvést svůj e-mail, abychom vám na něj mohli poslat naši odpověď. Komunikace je důvěrná a vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

sidebar

Dobrý den, pokud máte na obou ledvinách více cyst, je málo pravděpodobné, že byste mohla ledvinu darovat. Doporučuji možnost darování probrat s ošetřujícím nefrologem vašeho otce. Ten Vám sdělí, pokud vás otec označil za osobu, která může být informována o jeho zdravotním stavu, zda otec je schopen transplantace – tedy zda je zařazen do čekací listiny. Pokud ano, je schopen i transplantace od žijícího dárce. Pokud má otec rovněž cystické onemocnění ledvin, jen nutné vyloučit, zda vaše cysty nejsou projevem stejného onemocnění. 
 

Dobrý den, k nefrologickému vyšetření je nutné doporučení ošetřujícího lékaře, který má podezření na onemocnění ledvin. Hodnoty urey 9,2 a kreatinin 73 jsou normální nebo jen lehce zvýšené hodnoty a samy o sobě nejsou důvodem k nefrologickému vyšetření. Pokud nemáte další rizikové příznaky, jako například přítomnost albuminu, krve v moči, pokud má lékař vysvětlení pro tyto lehce hraniční hodnoty (hodnoty bývají vyšší u aktivních lidí) nemusí Vás Váš praktický lékař nikam odesílat.
 

Dobrý den, víme, že prodělání covidu zvyšuje riziko poškození ledvin. Poškození ledvin se může objevit během probíhajícího onemocnění, ale může se projevit i s časovým odstupem. Pacienti, kteří prodělali covid, mají 3x větší pravděpodobonost, že budou léčeni dialýzou, než ti, kteří covid neprodělali. Přestože tento údaj vypadá hrozivě, selhání ledvin po covidu je i tak relativně vzácné. Pokud máte potíže s častým močením, není nic jednoduššího, než provedení vyšetření moči a krve u praktického lékaře, které odhalí, zda vaše problémy souvisejí s poškozením funkce ledvin. Pokud hladina močoviny (urey) a kreatininu v krvi budou v normě, je jasné, že ledviny pracují dobře. 

Dobrý den, pacient je nyní léčen pomocí hemodialýzy prováděné v dialyzačním středisku. Alternativou k této léčbě je domácí hemodialýza je jedna z možností léčby chronického selhání ledvin. Výhodou metody je, že je prováděna doma v domácím prostředí, jednotlivá procedura trvá kratší dobu ale provádí se častěji než 3x týdně. 
Katetr na předloktí jsem ještě za dobu svého působení v nefrologii neviděl, ale pokrok nelze zastavit 😊 Zřejmě má pacient arteriovenozní spojku, kterou je nutno napichovat jehlami. Podmínkou domácí hemodialýzy je nutnost se metodu naučit a zvládnout samostatně provádět v domácím prostředí. Jedná se o mladou metodu a proto nemusí všechna dialyzační střediska s metodou zkušenost. Stejně tak není každý pacient na domácí hemodialýzu vhodný: pokud si není schopen provést dialýzu sám, musí mít někoho, kdo se to naučí a bude mít dostatek času dialýzu provádět s ním. I když pacient zvládá dialýzu sám, je vyžadována přítomnost další osoby v dosahu. 

Vůbec zde nezmiňuji možnost peritoneální dialýzy, která je rovněž prováděna v domácím prostředí pacientem nebo asistentem. Všechny možnosti léčby je nutno konzultovat s ošetřujícím nefrologem nejlépe za přítomnosti blízkého rodinného příslušníka. Rozhodování o nejhodnější metodě náhrady funkce ledvin pro konkrétního pacienta by měla vycházet z přání nemocného za podpory jeho nejbližšího okolí. 
 

Dobrý den, pokud Vám Vaše lékařka na základě krevních odběrů sdělila, že funkce ledvin je v pořádku, pak je v pořádku. Pokud nevěříte své vlastní lékařce, jak můžete důvěřovat odpovědi z internetové poradny? 

Údaje, které uvádíte v dotazu, nic nevypovídají o funkci vašich ledvin. 
 

Dobrý den, výskyt ledvinových kamenů nebo „písku“ může být spojen s přítomností zánětu ledvin, ať infekčního, nebo i neinfekčního původu. Při urologickém kontrolním vyšetření vám urolog určitě kontroluje i moč na přítomnost bakterií, bílých krvinek a pokud má podezření na močovou infekci, doplní kultivační vyšetření moči. V případě záchytu infekce je pacient přeléčen antibiotiky. Bohužel bolest jedné ledviny nemusí být projevem zánětu. Může se jednat i o dráždění zbylým kamínkem, ledvina může být oslabená předchozím výskytem kamenů, zvláště pokud vedly ke kolikám a blokování moči. Takto poškozená ledvina může mít problém s koncentrováním moči a proto může být příčinou toho častého močení. Určitě je to nutné probrat s ošetřujícím urologem. 
 

Dobrý den, vaše potíže pokud trvají 14 dní je nutno vyšetřit odborně, může je způsobovat několik příčin – zánět močové trubice, močových cest, zúžení močové trubice. 
Pokud jste zatím takové potíže neměla a je to poprvé, mělo by stačit vyšetření moči u praktického lékaře, pokud jste již vyšetřena byla a potíže se vracejí, je nutné se obrátit na urologa k vyloučení urologických příčin opakovaných potíží.  
 

Dobrý den, mikroskopická hematurie je častým nálezem zvláště v mladším věku a pokud jsou ostatní nálezy negativní, nemusí nic zásadního znamenat. Naopak s přibývajícím věkem se za mikroskopickou hematurií může skrývat řada onemocnění. K vyloučení je vhodné začít urologickým vyšetřením, v případě negativního nálezu je možné na doporučení praktického lékaře doplnění i nefrologického vyšetření. 

Vyšší množství červených a bílých krvinek než je norma není v pořádku, nejpravděpodobněji tato kombinace svědčí pro přítomnost zánětu močových cest, gynekologického zánětu a podobně. Trvá-li tento nález delší dobu, je vhodné gynekologické a urologické vyšetření.

Dobrý den, absces na krční mandli je zřejmě akutní onemocnění s horečnatým stavem, zřejmě bude nutné zvládnout nejdříve toto akutní onemocnění a teprve v druhé době řešit chronický stav ledviny, pokud není v ohrožení akutní ztrátou funkce. Proto nelze dát emailem zcela spolehlivou odpověď. Při volbě postupu je nutné řešit přednostně stav, který Vás více ohrožuje.