Dobrý den, 
Lehce vyšší hodnota kreatininu v krvi u sportovců a sportovkyň ve většině případů znamená jeho  vyšší produkci, nikoliv oslabení ledvin. Kreatinin je odpadní látkou metabolismu svalů, proto čím více svalů máme a čím je jejich aktivita vyšší, tím více tělo produkuje kreatininu. Často jsou tito zdraví a aktivní lidé opakovaně zbytečně vyšetřování, protože norma kreatininu je nižší, než jejich aktuální hodnota v krvi. Ověření, zda skutečně se jedná o vyšší produkci kreatininu a nikoliv sníženou funkcí lze pomocí výpočtu kreatininové klearance z 24 hodinového sběru moči a odběru krve. 
 

Dobrý den, 

Odpověď není jednoduchá, prognóza pacienta, který odmítá léčbu náhradou funkce ledvin – tedy dialýzu, peritoneální dialýzu nebo transplantaci, je ovlivněna celou řadou faktorů. Ze studií víme, že člověk, který zcela ztratí schopnost močit, přežívá v průměru 8 dní, nejdéle 12 dní. U pacienta, kterému selhávají ledviny postupně se organismus do velké míry otravě přizpůsobuje a umírání může dle zbytkové funkce ledvin trvat týdny ale i měsíce. Víme, že řada pacientů i při velmi nízké funkci ledvin, která se dá velmi přesně měřit ze sběru moči za 24 hodin, nepotřebuje náhradu funkci ledvin i při funkci ledvin  0,08-0,12 ml/s, což odpovídá asi 7% normální funkce. 

Na odmítnutí dialýzy máte samozřejmě plné právo. Je však vhodné o tom informovat svou rodinu, ošetřujícího lékaře a mít platné dříve vyslovené přání (Dříve vyslovená přání | Umírání.cz (umirani.cz)). Mohlo by se jinak stát, že v okamžiku, kdy otrava organismu způsobí, že nebudete schopna o sobě rozhodovat, někdo z blízkých přivolá rychlou pomoc a na intenzivní péči pak lékaři, pokud nebudou o vašem přání informováni, zahájí dialyzační léčbu. 
 

Dobrý den,

Pokud máte na obou ledvinách více cyst, je málo pravděpodobné, že byste mohla ledvinu darovat. Doporučuji možnost darování probrat s ošetřujícím nefrologem vašeho otce. Ten Vám sdělí, pokud vás otec označil za osobu, která může být informována o jeho zdravotním stavu, zda otec je schopen transplantace – tedy zda je zařazen do čekací listiny. Pokud ano, je schopen i transplantace od žijícího dárce. Pokud má otec rovněž cystické onemocnění ledvin, jen nutné vyloučit, zda vaše cysty nejsou projevem stejného onemocnění.

 

 

Hodnota kreatininu 165 svědčí pro celkově sníženou funkci ledvin, a je jedno, zda ledvina je jedna nebo dvě. Vyšší hladina kyseliny močové je někdy považována jako rizikový faktor pro další zhoršování funkce ledvin. Dalším rizikovými faktory pro poškozování funkce ledvin je vysoký tlak, cukrovka, kouření, obezita, nedostatek pohybu. 

Vzhledem k užívaným lékům je zřejmé, že jste sledován na nějaké odborné interní nebo kardiologické ambulanci. Pokud vaši lékaři dojdou k závěru, že je vhodné, abyste byl sledován na nefrologické ambulanci, jistě vám doporučí odborné nefrologické vyšetření. Močení 5x v noci může být projevem srdečního selhávání nebo poruch vyprazdňování, vždy u mužů doporučujeme i urologické vyšetření k vyloučení problémů s prostatou. 

Dobrý den, blahopřeji k normální hodnotě hladiny kreatininu v krvi. Obavy mít nemusíte. Výsledek před rokem byl v normě, pokud jste za poslední rok netrpěl problémy s močení při zvětšené prostatě, neprodělal nějaké těžké onemocnění, je velmi pravděpodobné, že hodnota bude letos podobná to loňské 

Dobrý den, ženy, které mají v plánu těhotenství, mohou ledvinu darovat. Odebrání ledviny není škodlivé pro prenatální průběh nebo výsledek budoucích těhotenství. Vlastnímu odběru bude předházet důkladné vyšetření, které má za cíl odhalení možných budoucích komplikací. 

Více na stránkách České transplantační společnosti: 
http://www.transplant.cz/transplant/Amsterodam_indd.pdf.
 

Dobrý den, ve Vaší informaci neuvádíte věk. Nejspíše ale soudím, dle sonografického popisu, že se o polycystózu ledvin jedná. Genetická mutace PKD2 genu byla vyloučena, ale významně častější příčinou polycystózy ledvin je mutace PKD1 genu , jejíž detekce je složitější a náročnější. Též se nedá vyloučit mutace de novo, nově vzniklá spontánní mutace.

Dobrý den. Přítomnost krve v moči je důvodem k vyšetření především struktury močových cest a ledvin, tedy to jak vypadají, zda tam není přítomen proces, který by pacienta ohrožoval - např. nádor. Toto vše máte pečlivě vyšetřeno, onemocnění, které by vás ohrožovalo potvrzeno nebylo. Přítomnost mikroskopického množství krve v moči tedy lze vysvětlit přítomností rozšíření pánviček. Pokud je funkce ledvin v pořádku (stačí orientačně hladina kreatininu v krvi), je kontrola po roce rozumným opatřením.

Dobrý den,PET/CT vyšetření je zobrazovací metoda s informací o metabolické aktivitě tkání, která slouží k lokalizaci zánětlivého nebo nádorového procesu. Není určena k diagnostice bloudivé ledviny.Vámi popisované obtíže mohou mít různé příčiny. Neznám Vaše základní onemocnění, obtíže mohou být vertebrogenního původu. Doporučila bych praktického lékaře se základním vyšetřením, který určí jakých dalších vyšetření by bylo třeba.

Obecně se ve světové literatuře doporučuje resurfacing zvážit u mužů mladších 60 let, u kterých je dobrá kvalita kosti – tedy není osteoporóza, jsou téměř normální anatomické poměry horního konce stehenní kosti, není příliš velká osteonekrosa hlavice a hlavice je dostatečně veliká. Výhodou je možnost aktivit, které nejsou povolovány po TEP, jako například možnost dělat dřepy, běhání apod. Eventuální následná operace – převedení na TEP, je obdobou primální implanace TEP. O indikaci musí rozhodnout ortoped, který je s Vaším případem seznámen, v optimálním případě přímo operatér, který zná všechny výhody i úskalí metody.

form

Zadejte dotaz do poradny

Vyberte si téma, které je pro vás důležité, a napište nám, s čím potřebujete poradit. Nezapomeňte uvést svůj e-mail, abychom vám na něj mohli poslat naši odpověď. Komunikace je důvěrná a vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

sidebar