Vytisknout Poslat na e-mail

Kladruby přivítaly setkání spinálních jednotek

Po tříleté odmlce se opět, tentokrát již podvanácté konala Odborná konference a setkání spinálních jednotek, tentokrát v Rehabilitačním ústavu Kladruby. Odborným garantem konference byl prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc. Letošním tématem byla „celoživotní péče o pacienty s míšní lézí“, které byla věnována řada přednášek a posterů. Týmy ze všech spinálních jednotek v České republice si tak mohly předávat své zkušenosti z praxe s cílem posunout péči o pacienty dále. 

Diskuse se zúčastnili lékaři, rehabilitační pracovníci, ale také „pacientské“ organizace Centrum Paraple, CZEPA i Paracentrum Fenix. O důležitosti urologické péče pohovořila MUDr. Kachlířová z odborné ambulance Urologie Ukrajinská – Partnerského centra B. Braun.