Vytisknout Poslat na e-mail

Otevřený dopis pacientů pro dialýzu v  Roudnici nad Labem

Pacienti se rozhodli překvapit svou dialýzu a poděkovat panu primáři, ošetřujícím lékařům, sestřičkám a všem dalším, do kterých vkládají svou důvěru v péči o zdraví. Dopis pro roudnickou dialýzu připravila pacientka paní Jaroslava Trávníčková.

Tímto dopisem děkují pacienti dialyzačního střediska B. Braun v Roudnici nad Labem panu primáři MUDr. Ondřeji Myslivcovi, paní doktorce MUDr. Jeannettě Synkové, zdravotním sestřičkám a obsluze sanitních vozů panu Martinovi, Petrovi a ostatním. Děkujeme vám za vaše velké úsilí, kterým nás každý den vracíte opět do života. Děkujeme za vaši pomoc, lidský přístup, úspěchy v léčbě, vstřícnost a toleranci. Díky vám za svátky a soboty, jste jako naši strážní andělé. 

Docházím již rok a půl na dialyzační středisko B. Braun v Roudnici nad Labem. Tady o nás vzorně pečují obětaví a skromní lékaři, pan primář a skvělý kolektiv sestřiček, jmenovitě Marie J., Radka D., Alena K., Barbora M., Monika I., Petra V., Alexandra K., Jana Č., Silvie H., Pavla M., Lenka J. a Lenka F.  

Nyní bych vám ráda představila ty, kteří o nás pečují. A je až neuvěřitelné, že tito skvělí lidé pracují na jednom pracovišti.  

Pan primář dělá každý den vizitu. Přijde se s každým pozdravit, zeptá se, jak jsme prožili volný den a víkend. Jestli bylo vše v pořádku hlavně po zdravotní stránce, a když je vše v pořádku, tak je spokojen. V opačném případě se hned zajímá, co se stalo, co je za problém, který jde hned řešit. Když jsem panu primáři řekla, že pro nás pacienty dělá mnohem víc, než je jeho povinnost, tak odpověděl, že to vše dělá v souladu se svým svědomím. 

Na panu primáři si vážím také toho, že si s námi dokáže jen tak popovídat o zahrádce, co pěstujeme a jak jsme úspěšní. Zajímá se rovněž o naše rodiny, když ví, že jsou naši nejbližší nemocní, ptá se, jak se jim daří, ale i na to, co nás doma čeká dobrého k obědu. Pan primář má rád koprovku, snad se nebude zlobit za odtajnění. ? Za to, jaký je náš pan primář skromný člověk, mu chci moc poděkovat – pane primáři, děkujeme za lidský přístup, za péči a pomoc, kterou všem rovným dílem poskytujete.  

Chci také představit paní doktorku, ta je takové naše sluníčko, které vychází vždy v pravou chvíli. Já jsem paní doktorku poznala asi tak před osmi lety, kdy mívala službu na interním lůžkovém oddělení. Byla vždy usměvavá, a co mi utkvělo v paměti je to, že nám po večerní vizitě vždycky popřála dobrou noc. Vizitu na dialyzační jednotce dělá stejně zodpovědně a s úsměvem. Naše zdravotní problémy ihned řeší a snaží se pomoci. Také nelituje času a povídá si s námi, naslouchá nám všem a my víme, že se s ní můžeme mluvit o všem. 

Nesmím zapomenout na zdravotní sestřičky, které se každé ráno připravují na náš příchod. Sestřičky nás napojí na dialyzační přístroje, poté nám připraví čaj, bagetky, které nám rozdávají ke svačině. Celou dobu nás zodpovědně hlídají, jestli vše probíhá v pořádku. Když mají chvilinku času, tak si i ony s námi popovídají. Ráda bych uvedla i příklad, kdy mi jedna ze sestřiček chodí pravidelně pomáhat k výtahu – vezme mi tašku, moc si toho cením, chodím totiž se dvěma francouzskými holemi a chůze s taškou pro mě není jednoduchá. Je to její dobrá vůle. Nemohu napsat jednotlivě všem sestřičkám, to by bylo na celý časopis. Sestřičky, jste naši strážní andělé. 

Na závěr nechci opomenout ani pány sanitáře. Hoši se náramně snaží nás bezpečně převážet, jezdí včas a pomáhají nám při nastupování do sanitky. O Vánocích nám dokonce jeden pan sanitář přišel zahrát koledy na klarinet, a že hrál hezky, moc hezky. Jsou to tak vstřícní lidé. 

Vyjadřuji poděkování i za ostatní pacienty.