21. 6. 2021
Vytisknout Poslat na e-mail

Rodinné a partnerské vztahy v době koronaviru

Nouzový stav a omezení pohybu osob přinesly do našich rodin problémy, které jsme v minulosti neznali. Nejčastěji souvisely s nezvládnutou organizací času. Žijeme v době sendvičové generace. Člověk by měl být nápomocen nejen partnerovi, ale též stárnoucím nemocným rodičům, kteří patří do nejvíce ohrožené skupiny, a zároveň dětem, které zůstaly doma bez možnosti fyzického kontraktu s kamarády a se školními povinnostmi. Problémy souvisely se špatnou komunikací, partnerským zaměňováním home office za „rodičovskou dovolenou“, s výchovnými problémy a s nedostatkem osobního prostoru. Tam, kde se hned od počátku nenastolil řád s jasně definovanými pravidly a povinnostmi pro každého člena rodiny, rozbujel se neřád. „Ponorka“ všech zúčastněných byla následně přirozenou reakcí na stres.

Porozumění, tolerance a péče jako hlavní ukazatelé

Je naprosto logické, že uvolnění opatření přineslo úlevu. Člověk si nyní lépe uvědomuje, jak důležitá je každodenní péče o rodinu. Rehabilitace rodinných vztahů v čase postkoronavirové spočívá v zaměření pozornosti na umění naslouchat, v ochotě k porozumění, toleranci a hlavně v nezištné péči každého člena rodiny. Pokud chceme, aby rodina fungovala, je třeba se jí věnovat více než jen materiálně.

Rodina a partnerské vztahy hrají hlavní roli u chronicky nemocných pacientů

Opatření spojená s hrozbou nákazy Covidem-19, karanténa a přechod na home office byly pro mnohé páry významnou zatěžkávací zkouškou pro jejich vztah, a to především i pro páry či rodiny, ve kterých je dialyzovaný pacient. Ti musejí do dialyzačních středisek docházet v jakékoliv době, a to i za časů pandemie koronaviru. Dialyzační léčba je pro pacienty nezbytná, nemohou ji jen tak odložit na později. Ohrozilo by to jejich život. A o to více si nejen pacienti, ale i jejich rodiny uvědomují náročnost i psychickou zátěž a tlak, které je v době pandemie provázejí. Chronicky nemocní včetně těch, kteří jsou odkázáni na dialýzu, stále patří do rizikové skupiny ohrožených nákazou koronavirem. Rodina a partnerské vztahy hrají v jejich životě nenahraditelnou roli. Funkční vztahy jim pomáhají překonávat obavy z nákazy a strach v důsledku zdravotnických opatření spojených se všeobecným ohrožením. Riziko pro nemocné i přes rozvolňování situace nezmizelo. Provoz nemocnic a zdravotnických zařízení se sice postupně vrací do normálu, ale hrozba nemoci Covid-19 je stále přítomná. Je třeba, aby chronicky nemocní nadále důsledně dodržovali doporučená opatření, dbali pokynů svých lékařů a své rodiny a aby je v tomto konání partneři podporovali. Rodina a dobré vztahy činí člověka šťastnějším a zdravějším. V dnešní době je však podmínkou zdraví i trvalý odpovědný přístup celé rodiny k preventivním opatřením před nákazou Covidem-19.

Dlouhodobé vztahy a rizikové faktory v době pandemie

V dlouhodobém vztahu byla největším rizikovým faktorem komunikace. Někteří partneři, kteří byli dříve pracovně vytížení a jejich týdenní komunikace byla omezená na provozní záležitosti, v době intenzivního spolužití měli problémy nacházet společná témata. Pocit odcizení rozvíral pomyslné nůžky porozumění a zbývalo málo místa pro toleranci. Člověk si pak intenzivněji začínal všímat nedostatků a negativ, a to jak v okolí, tak na sobě navzájem. Pokud „ponorková“ nálada zvýšila počet vnímaných negativ na partnerovi v poměru pět ku jednomu pozitivu, partnerská krizové situace vyvrcholila. To se dnes odrazilo i na prudkém nárůstu klientů v partnerských a právnických poradnách. Zkušenosti ze světa naznačují v době rozvolnění nárůst rozvodů. K rozvodové situaci také často přispěly opatřeními vyhrocené mimomanželské vztahy, které si po ukončení karantény žádaly řešení.

Obecně lze konstatovat, že vztahy, o které nebylo dostatečně pečováno v minulosti, čelily vážným problémům odcizení. Naopak mnohé vztahy se upevnily díky vzájemné péči, podpoře, společným prioritám, zájmům a optimistickému pohledu. Ne nadarmo se říká, že člověk se nejlépe pozná podle činů v těžkých dobách. Právě v době nouzového stavu jsme si všichni uvědomili důležitost hodnoty vztahů a péče o ně. Pěstujme tedy vzájemně partnerský vztah. Utvářejme příjemné, krásné a nezapomenutelné společné zážitky, na kterých bude možné stavět a o kterých si budeme moci vyprávět. Plánujme společně radostné chvíle. Učme se vnímat jeden druhého a projevovat si porozumění. Chvalme se navzájem a nezapomínejme na projevy lásky verbální i neverbální.

Pět tipů, jak pečovat o svůj vztah během pandemie i po ní

1. Nezapomínejte na sebe a udělejte si čas jen pro sebe

  Každý z nás potřebuje čas jenom pro sebe. Využijte čas na dialýze. Nechejte telefon v tašce a začtěte se do nové napínavé knížky nebo do časopisu Dialog nebo se ponořte do psaní dopisů pro své blízké, vyšívejte, háčkujte, pleťte, prostě dělejte cokoliv, co vás baví a do čeho se můžete při pustit dialýze. Také můžete v klidu relaxovat.

2. Nebavte se doma jen o koronaviru, existují jiná témata

V mnoha domácnostech se koronavirus skloňuje ve všech pádech. Je to logické, ale je i spousta dalších témat, která v rodině můžete probírat.

3. Poděkujte a vyjádřete svoji vděčnost

Kritizovat a ukazovat prstem umí každý, málokdo však umí vyslovit slova chvály, poděkování a vděčnosti. V současné době tím potěšíte své nejbližší ještě více než kdy jindy. Pokud rádi píšete, vezměte si na dialýzu pero a papír a napište jim, co pro vás znamenají a jak vám v době pandemie pomohli. Co říkáte? Uvidíte, že je to potěší a budou mít vzpomínku na celý život. A dobrá nálada poroste.

4. Chcete rozptýlení? Sestavte puzzle!

Nevíte, jak jste na tom s trpělivostí? U skládání puzzle na to rozhodně přijdete a navíc se s partnerem nebo i s celou rodinou rozhodně zabavíte a ještě dlouho budete mít na co vzpomínat.

5. Chcete se cítit fit? Vrhněte se doma na společné cvičení jógy

Coby dialyzovaní pacienti patříte do rizikové skupiny, přesto si chcete zacvičit a dát si do těla? Určitě nemusíte chodit do tělocvičny ani na hromadné akce. Jóga se dá cvičit bez problému na jógamatce, karimatce nebo klidně na jakékoliv měkké podložce, kterou máte doma. A když si s vámi zacvičí i partner, půjde vám to lépe a užijete si o to větší zábavu.