1. 8. 2021
Vytisknout Poslat na e-mail

Domácí dialýza se dá v globálním měřítku, a ostatně i v Česku a na Slovensku, ještě stále považovat za novinku. Otevírá cestu ke svobodnějšímu životu, vyžaduje ale aktivní a zodpovědný přístup pacienta i jeho okolí. Jaká jsou pro a proti domácího ošetření dialyzovaných pacientů?

 

Celosvětově je domácí dialýza poprvé zmiňována v roce 1963, kdy k ní bylo spíše než kvůli pohodlí pacientů přistupováno kvůli nedostatku odborného personálu i financí k rozvoji dialyzačních středisek. Od té doby ale prošla domácí dialýza (HHD) velkými proměnami a razantním vývojem a změnila se i motivace k jejímu používání. Česká republika v rozvoji domácí dialýzy poněkud zaostávala, ale v současnosti svůj krok se světem srovnala. Od roku 2015 je u nás domácí dialýza legislativně zakotvena a figuruje na seznamu zdravotnických výkonů jako „chronická dialýza prováděná mimo dialyzační středisko“. Je také plně hrazena pojišťovnou.

Situace na Slovensku je v oblasti domácí dialýzy zcela jiná. Zatímco v ČR se procento pacientů využívajících dialýzu v domácím prostředí rok od roku zvyšuje, Slovensko je teprve na začátku celého procesu. I přes všechna intenzivní jednání, která probíhají, zatím nedošlo k legislativnímu zakotvení domácí dialýzy ve slovenské zdravotnické péči a tato dialyzační metoda není vůbec hrazena pojišťovnami.

Podstatou domácí dialýzy je poskytnout pacientům s ledvinovým selháním možnost absolvovat pravidelnou léčbu v soukromí jejich domova za dodržení stejné úrovně, jaká jim je poskytována v dialyzačních střediscích odborným personálem. Předpokladem pro využívání této metody je nepochybně proaktivní přístup pacienta samotného a také jeho schopnost naučit se potřebné operace, které vedou k úspěšnému provozování domácí dialýzy. Pokud má dialyzovaný pacient zájem o přímé sledování vývoje své nemoci a chce se na léčbě aktivně podílet, je domácí dialýza jeho vstupenkou ke svobodě.

Dialýza prováděná v dialyzačních střediscích vyžaduje od pacienta poměrně vysokou a pravidelnou časovou dotaci. Pacient na dialýzu dojíždí, tráví touto procedurou zpravidla tři až pět hodin a poté se ještě musí dostat z dialyzačního střediska domů. Prakticky se tak jeho život odehrává mezi dílčími dialýzami a každá další aktivita, ať už pracovní, nebo zájmová, se zkrátka špatně plánuje. Tato skutečnost s domácí dialýzou odpadá, protože pacient si procesy spojené s dialýzou řeší a plánuje sám. Možnost léčby v domácím prostředí je oproti dojíždění na dialyzační středisko pro pacienty daleko komfortnější a příjemnější. Odpadá dojíždění na středisko a přizpůsobování se jeho režimu a chodu a také nezanedbatelný čas strávený mezi dalšími nemocnými. Obzvlášť pro mladší ročníky je tato realita další psychickou zátěží k jejich aktuálnímu onemocnění,“ říká k výhodám domácí dialýzy Lukáš Hilovský, aplikační specialista společnosti B. Braun Medical.

Manuální zručnost, psychická stabilita a pomoc příbuzných jsou nutností

Domácí dialýza vyžaduje kromě aktivního a vysoce zodpovědného přístupu také manuální a technickou zručnost pacienta. Měl by být psychicky stabilní, schopný zachovat chladnou hlavu v kritických situacích, které mohou nastat, a v neposlední řadě by měl mít někoho blízkého, kdo je schopen se o něj v krizové situaci postarat. Z praktického hlediska se k domácí dialýze uchylují lidé, kteří se věnují časově náročnějším profesím, podnikají nebo hodně cestují. Poslední velkou výhodou, kterou zmiňují pacienti na domácí dialýze, je skutečnost, že si tuto dialýzu mohou provádět téměř denně, což v praxi znamená skoro totéž, jako by měli funkční ledvinu. Lukáš Hilovský k tomu dodává: Dalším benefitem je nesporně zlepšení zdravotního stavu. Lepší výsledky krevních testů dovolí i ubrat brzdu v jídelníčku nebo v pitném režimu a po čase také upravit a snížit dávky některých léků. Časté ošetření (pětkrát až šestkrát týdně) je pro lidské tělo daleko přirozenější.“ Také řada studií prokázala, že možnost podílet se aktivně na vlastní léčbě má pozitivní vliv na klinické výsledky dialyzovaných pacientů.

Někteří mohou ošetření doma vnímat jako rušivé

Stejně jako má všechno svá pro a proti, je tomu tak i u domácí dialýzy. Na jedné straně je svoboda pacienta, významné rozšíření možností samostatně a podle svého nakládat s časem, cestovat, sportovat a žít téměř běžným způsobem života, na straně druhé má i domácí dialýza svá negativa. Každý bere určitě nevýhody jinak a preferuje něco jiného, nevýhody upozaďuje před výhodami. Pacient, který opravdu chce být léčen domácí hemodialýzou, vnímá některé nevýhody jako banalitu. Mezi zásadní nevýhody nicméně patří narušení domácnosti, starost o uskladnění spotřebního materiálu, nutná likvidace odpadu nebo zvýšená starost o cévní přístup. Můžeme sem také počítat nepříjemný pocit pacienta, že je na to sám, bez zdravotní sestry, která nemůže přiběhnout během pár vteřin,“ říká aplikační specialista Lukáš Hilovský.

Pokud má pacient smysl pro sebekázeň, zodpovědnost a touží se osvobodit od návštěv dialyzačních středisek opakujících se několikrát týdně, je pro něj domácí dialýza tím správným nástrojem ke zlepšení života. V současnosti je také domácí dialýza dostupnější širšímu spektru pacientů, a to hlavně díky pokroku ve vývoji přístrojového vybavení. Pro použití v domácnostech pacientů jsou vyvíjeny nejnovější přístroje, jsou mobilní, výrazně jednodušší na obsluhu samotnými pacienty a jejich každodenní provoz je úspornější.

Poradna

Poradna

Zeptejte se, poradíme

Nebojte se mluvit o zdravotních problémech a věcech, které s tím souvisejí. Zeptejte se nás na to, co vás trápí, a my vám poradíme. Také se můžete podívat na odpovědi na otázky, které položili jiní už před vámi, nebo si přečíst příběhy našich pacientů.

Poradna
Mohlo by se vám líbit
Pacientka Tereza s břišní dialýzou v Uherským Brodě
Na peritoneální dialýze v pohodlí domova

Náhrada funkce ledvin může být zabezpečena několika způsoby. Jedním z nich je tzv. peritoneální...

Celý článek
Pacient na domácí hemodialýze
Roste počet domácích hemodialýz. V Česku si ji provádí už 80 pacientů

V Česku v posledních letech roste počet pacientů na domácí hemodialýze. Zatímco jich před pěti lety...

Celý článek
Pacientka Nella Lišková s domácí dialýzou
Rekonstrukce bydlení pro mladou dialyzovanou pacientku

Pokud v televizi rádi sledujete pořady o bydlení, pak jste mohli zaznamenat příběh slečny Nelly...

Celý článek