Vytisknout Poslat na e-mail

V rubrice Listárna v časopise Dialog dostáváte prostor vy, naši čtenáři. Lépe řečeno vaše dotazy. Tentokrát jste se nás ptali na různá úskalí domácí hemodialýzy. Že se není čeho bát, potvrzuje ve svých odpovědích i MUDr. František Švára, primář dialyzačního střediska B. Braun Avitum Teplice. Tomu tímto děkujeme a vám přejeme příjemné a užitečné čtení.

Dobrý den, v článku Jak se připravit na domácí hemodialýzu jsem se dočetl, že s přístrojem Physidia Monitor S3 je možné za jistých podmínek cestovat a být nezávislý. Jaké podmínky je třeba splnit? Štěpán, 69 let

Ano, Štěpáne, cestování s přístrojem Physidia Monitor S3 je možné. Část jiných přístrojů používaných k domácí hemodialýze vznikla menší či větší úpravou rozměrných hemodialyzačních přístrojů. Naopak Physidia Monitor S3 patří do skupiny hemodialyzačních přístrojů, které byly vyvinuty čistě pro domácí použití. S tím tedy souvisejí i některé jeho vlastnosti. Je to přístroj podstatně rozměrově zmenšený, některé funkce má zjednodušené a jeho ovládání je primárně určeno k tomu, aby s ním zacházela osoba, která není profesně zdravotníkem. Zmenšení přístroje tedy dává pacientovi velmi dobrou šanci na mobilitu a umožnuje například střídat pobyt doma a na chatě. Problémem není ani strávit s přístrojem dovolenou mimo bydliště. Neznamená to však, že by provedení domácí hemodialýzy bylo možné zcela libovolně, vždy je nutné respektovat technické, a zejména hygienické podmínky, což si pacient „nacvičuje“ v době tréninku na domácí hemodialýzu.

Četla jsem článek o domácí hemodialýze, ve kterém jsou jmenovány dva přístroje: Physidia Monitor S3 a Dialog Plus. Ráda bych se dotázala, který z těchto přístrojů je pro dialyzovaného pacienta na obsluhu jednodušší. Hana, 73 let

Odpověď na tuto otázku částečně navazuje na předchozí odpověď. Oba přístroje jsou pro domácí hemodialýzu použitelné. Dialog Plus je primárně vyrobený pro střediskové, nemocniční použití. Jeho použití pro domácí hemodialýzu je možné, má v tomto směru některé výhody, ale je to přístroj podstatně rozměrnější, jeho instalace je obtížnější a může vyžadovat i malé stavební úpravy. Naproti tomu Physidia Monitor S3 se instaluje snadno, jedná se o „kompaktní“ přístroj malých rozměrů, bytové prostory nijak nehyzdí a stavební úpravy nejsou až na výjimky nutné. Ovládání Physidia Monitor S3 je jistě jednodušší, většinu funkcí ovládá pacient prostřednictvím dotykové obrazovky, resp. tabletu, který je součástí dodaného přístroje.

 

Dobrý den, uvažuji o domácí dialýze, ale nejsem si úplně jistý svými technickými schopnostmi. Existuje nějaká nonstop linka, na které by mi při případných potížích poradili? Pavel, 71 let

Součástí nácviku na domácí hemodialýzu je simulace a řešení neplánovaných událostí, včetně „alarmů“ přístroje, které se mohou v průběhu léčby objevit. To znamená, že většinu komplikací bude dobře vyškolený pacient schopen vyřešit sám. Všichni pacienti jsou nicméně vybaveni kontakty na personál mateřského dialyzačního střediska, obvykle na lékaře i zdravotní sestru.

Dobrý den, četla jsem o možnosti domácí dialýzy a setkala jsem se s pojmem „ideální kandidát“. Jak poznám, jestli takovým kandidátem jsem? Předem děkuji za odpověď. Antonie, 73 let

Pojem ideální kandidát nemám příliš rád. Adjektivum „ideál­ní“ v sobě podle mého názoru skrývá jistý nádech nedosažitelnosti. Lepší je mluvit o vhodném kandidátovi. Vlastnosti takového vhodného kandidáta lze rozdělit do několika rovin. V oblasti rozhodování, resp. motivace, by mělo jít o pacienta, který akceptuje svoji nemoc, k její léčbě má aktivní přístup a je ochoten a schopen se na ní podílet a vzít na sebe také díl zodpovědnosti za její výsledky. Zdravotních, resp. medicínských kontraindikací (stavů, kdy danou léčbu nelze použít) je řada a jsou značně individuální. Medicínskou proveditelnost domácí léčby musí každý kandidát prodiskutovat se svým ošetřujícím nefrologem, který zná zdravotní stav konkrétního pacienta. Jedna věc je ale všem pacientům společná, a to nutnost napojení na hemodialyzační přístroj. Většina pacientů k tomu bude dále (stejně jako v hemodialyzačním středisku) používat arterio­venózní fistuli.

Preferovanou variantou je, aby si byl pacient schopen obě jehly zavést do fistule sám. Není to tak obtížné, jak se některým pacientům zdá, ale chápu, že pro někoho to může být problém, který mu přechod na domácí léčbu zkomplikuje nebo eventuálně i zcela překazí. Trénink napichování je tedy integrální součástí nácviku domácí hemodialýzy. Sice preferujeme, aby domácí hemodialýza byla „v režii“ samotného pacienta, ale vlastní „napichování“ můžeme naučit i jinou spřízněnou osobu, která bude u domácí hemodialýzy asistovat.

Chtěla bych se zeptat, jak náročná je edukace. Nikdo v rodině nemá ani základní zdravotnické vzdělání. Jak probíhá edukace nezdravotníka „laika“ a jak dlouho trvá? Františka, 78 let

Zdravotnické vzdělání pacienta ani nikoho jiného v rodině není nutné. Z administrativního pohledu zdravotní pojišťovny předpokládají, že celá edukace bude trvat 21 dní, což u drtivé většiny pacientů opravdu stačí. Je výhodné, když trénink v napichování arteriovenózní fistule probíhá s předstihem v podmínkách běžné (střediskové) hemodialyzační léčby a vlastní edukace už se pak může zaměřit na přípravu a ovládání přístroje Physidia Monitor S3 a řešení neplánovaných událostí. Edukace probíhá tak, že pacient po vysvětlení celé procedury postupně přebírá jednotlivé úkony a na konci edukace již pod dohledem provádí celou hemodialýzu sám.

Je potřeba si přístroj zakoupit, nebo ho nemocnice zapůjčuje? Marie, 71 let

Zdravotnické zařízení, tzn. mateřské dialyzační středisko, přístroje pacientům zapůjčuje a také zajišťuje dodávky spotřebního materiálu. Tato péče je plně hrazena zdravotními pojišťovnami, pacient se na léčbě finančně nepodílí.

Více informací o domácí hemodialýze

Upozornění

Dialyzační přístroj Physidia monitor S3 je zdravotnický prostředek určený pro dialyzační léčbu pacientů s chronickým selháním ledvin v nemocničních dialyzačních střediscích, satelitních střediscích a v domácím prostředí pacienta. Pacient musí být vybaven arteriovenózní fistulí, nebo centrálním venózním katetrem. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití a informace o bezpečném používání zdravotnického prostředku; mohou obsahovat údaje o rizicích spojených s jeho používáním.

Poradna

Poradna

Zeptejte se, poradíme

Nebojte se mluvit o zdravotních problémech a věcech, které s tím souvisejí. Zeptejte se nás na to, co vás trápí, a my vám poradíme. Také se můžete podívat na odpovědi na otázky, které položili jiní už před vámi, nebo si přečíst příběhy našich pacientů.

Poradna
Mohlo by se vám líbit
Centrum domácí dialýzy ambulance
První Centrum domácí dialýzy v Česku otevírá své dveře v Otrokovicích

Na poliklinice v Otrokovicích se otevírá první ambulantní Centrum domácí dialýzy v Česku . „ Přesun...

Celý článek
Světový den ledvin
Ledvinová kalkulačka vám orientačně spočítá riziko onemocnění ledvin

Ledvinová kalkulačka je online dotazník, který vám na základě tzv. rizikových faktorů orientačně vypočítá možné riziko...

Celý článek
Podcast Medicína s primářkou dialyzačního střediska v Uherském Brodu
Dialýza doma umožňuje nový život | podcast Medicína

Českým pacientům na dialýze se otevřela nová, zcela unikátní možnost dialyzovat se doma sami. Na...

Celý článek