10. 12. 2020
Vytisknout Poslat na e-mail

Aktivně jsme zareagovali na vývoj pandemické situace a v současné době jsme ve všech dialyzačních střediscích B. Braun Avitum připraveni dialyzovat pacienty s onemocněním covid-19. Léčba probíhá v upraveném režimu, ale bez jakéhokoli dopadu na její kvalitu a rozsah. Péči o pacienty zajišťuje důkladně proškolený zdravotnický personál.

sestricky_covidZkušenosti, jak se starat o covid-19 pozitivní pacienty, aniž by personál nebo ostatní pacienti podstupovali vysoké riziko přenosu infekce, jsme získali na jaře. Dialyzační ošetření probíhá buď v izolačních boxech, nebo při větším počtu ve speciálních směnách, které většinou směřujeme do nočních hodin, aby mohlo dojít k řádné dezinfekci střediska před příchodem ostatních pacientů. „V těchto dnech na dialýzách B. Braun Avitum v Česku a na Slovensku pracujeme řádově s desítkami pozitivních pacientů a situaci díky profesionálnímu a flexibilnímu přístupu našeho zdravotnického personálu zvládáme,“ říká ředitel sítě dialyzačních středisek B. Braun Avitum MUDr. Martin Kuncek.

Kromě vlastních pacientů některá naše střediska dialyzují i pacienty, kteří jsou hospitalizovaní a do svého domovského střediska z nějakého důvodu dojíždět nemohou. „Velmi úzce spolupracujeme například s Thomayerovou nemocnicí nebo Fakultní nemocnicí Plzeň, ale i s dalšími akutními lůžkovými zařízeními, kde jsme integrální součástí nemocničních komplexů,“ dodává Martin Kuncek.

Stavíme na praktických zkušenostech našich zdravotníků

Metodika, jak dialyzovat i covid-19 pozitivní pacienty, vznikala už na jaře při první vlně onemocnění. Primářka jednoho z pražských dialyzačních středisek B. Braun Avitum MUDr. Hana Novotná sepsala v průběhu dubna a května deník „Covid pozitivní dialýzy“, který posloužil jako základní zdravotnický manuál pro ostatní střediska. „Na jaře jsme se naučili, jak dělit zdravotníky i pacienty do směn, jaká opatření přijmout při jejich převozu i při samotné dialýze, jak dezinfikovat kontaminované dialyzační sály, aby tam po pozitivních pacientech mohli přijít ti negativní, a v neposlední řadě jak zvládat stres a vypjatou komunikaci,“ vysvětluje autorka deníku Hana Novotná.

Vedle nutnosti oddělit pozitivní pacienty od ostatních a pečlivě dezinfikovat všechny prostory se ukázalo jako zásadní udržovat s pacienty pravidelný kontakt. „S pacienty s onemocněním covid-19 konzultujeme jejich aktuální stav osobně nebo telefonicky na denní bázi. Často hovoříme také s jejich rodinnými příslušníky,“ upřesňuje Hana Novotná.

Do prostor všech dialyzačních středisek B. Braun Avitum je v zájmu bezpečnosti pacientů i zdravotníků zakázán vstup cizím osobám. Přístup tam až do odvolání mají pouze pacienti a ošetřující personál.

Striktně dodržujeme veškerá protiepidemiologická opatření

Naši zdravotníci bezpodmínečně dodržují postupy pro hygienu rukou a respirační hygienu, u klinických výkonů standardně používají rukavice, respirátory a ochranné brýle, případně celoobličejový ochranný štít. U některých specifických výkonů se oblékají do ochranných plášťů. Dále se řídí pravidly pro bezpečnou manipulaci s ostrými předměty a bezpečného zacházení s potenciálně kontaminovaným vybavením nebo povrchy v okolí pacienta.

Všichni pacienti i zaměstnanci si musí dezinfikovat ruce při vstupu a odchodu z klinických prostor. Velkou pozornost věnujeme také dezinfekci zdravotnických přístrojů a vybavení. Po každém použití dezinfikujeme manžety tlakoměrů, dialyzační přístroje a dialyzační křesla. Pečlivě dbáme také na čištění povrchů, sociálních zařízení a všech zdravotnických pomůcek.

O covid-19 pozitivní pacienty pečuje například plzeňské středisko

„Dialyzujeme několik pozitivních pacientů, pro něž jsme otevřeli noční směnu,“ říká MUDr. Lada Malánová, vedoucí lékařka Dialyzačního střediska B. Braun Avitum Plzeň, a dodává: „Pacientům se daří relativně dobře, jsou v domácím léčení a na dialýzu dojíždějí.“ Ve srovnání s první vlnou snášejí pacienti současnou krizi o poznání lépe. „Jsme s nimi v každodenním kontaktu a konzultujeme vývoj situace. Všichni jsou velmi zodpovědní a vědí, že se na nás můžou kdykoli obrátit,“ upřesňuje Lada Malánová.

Dialyzační středisko spolupracuje také s Fakultní nemocnicí Plzeň. Na jaře zde poskytovali dialyzační péči hospitalizovaným pacientům a jsou připraveni kdykoli pomoci i nyní.

Dialyzační středisko v Uherském Brodě se stará o covid-19 pozitivní pacienty

"O nakažené pacienty se staráme v odděleném sále," vysvětluje MUDr. Markéta Kratochvilová, vedoucí lékařka Dialyzačního střediska B. Braun Avitum Uherský Brod. V rámci bezpečnostních opatření zde vytvořili takzvanou „covidovou směnu“, která funguje v úterý, ve čtvrtek a v sobotu, vždy v odpoledních hodinách. V těchto termínech na středisku standardně dialyzační ošetření neprobíhají, tím pádem jsou pozitivní pacienti spolehlivě oddělení od ostatních. Ošetřující personál pacienty a jejich rodiny o přijatých opatřeních informoval, takže přesně vědí, jak mají postupovat. „Jsou velmi odpovědní. Když se jim jejich zdravotní stav nezdá, nejdříve zavolají, my se na jejich příjezd připravíme a v oddělených prostorech je vyšetřujeme,“ dodává Markéta Kratochvilová.

I pacienty bez příznaků je potřeba izolovat

Na Dialyzačním středisku B. Braun Avitum Ostrava-Vítkovice se u několika pacientů setkali se zcela bezpříznakovým průběhem onemocnění. Přesto bylo nezbytné přijmout bezpečnostní opatření. „Pro pacienty s covidem-19 jsme vyhradili oddělený sálek se samostatným vchodem, abychom zamezili kontaktu s ostatními pacienty,“ říká MUDr. Iveta Dudková, vedoucí lékařka Dialyzačního střediska B. Braun Avitum Ostrava-Vítkovice.

Na středisku v Bruntále dialyzovali 83letého pacienta s covidem-19

„Pacient průběh nemoci zvládl dobře, ačkoli měl na začátku zvýšené teploty. S ohledem na vyšší věk byl z preventivních důvodů také několik dní hospitalizovaný,“ říká MUDr. Ivana Hrabovská, vedoucí lékařka Dialyzačního střediska B. Braun Avitum Bruntál. Nakonec byl ale propuštěn do domácího léčení a na dialyzační ošetření ho vozila dcera.

Z Třince do Českého Těšína

„Pro případ koronavirové nákazy jsme pro pacienty z Třince a Českého Těšína vyhradili prostory na Dialyzačním středisku B. Braun Avitum Český Těšín, kde je lze pohodlně izolovat od ostatních pacientů,“ říká MUDr. Roman Kantor, vedoucí lékař Dialyzačních středisek B. Braun Avitum Třinec a Český Těšín. V tomto režimu zde dialyzovali už dva pacienty. Neměli vážné příznaky, pouze zvýšenou teplotu a kašel, a léčbu zvládli bez vážnějších komplikací.

Těšínské středisko pro covidové pacienty v zájmu jejich bezpečnosti vyčlenilo také samostatnou odpolední směnu, aby zůstali v průběhu dialýzy bezpečně oddělení od ostatních. Místní ošetřující personál v rámci boje s koronavirem také velmi úzce spolupracuje s dalšími zdravotnickými zařízeními v regionu a hygienickou stanicí.

Poradna

Poradna

Zeptejte se, poradíme

Nebojte se mluvit o zdravotních problémech a věcech, které s tím souvisejí. Zeptejte se nás na to, co vás trápí, a my vám poradíme. Také se můžete podívat na odpovědi na otázky, které položili jiní už před vámi, nebo si přečíst příběhy našich pacientů.

Poradna
Mohlo by se vám líbit
Pacientka Tereza s břišní dialýzou v Uherským Brodě
Na peritoneální dialýze v pohodlí domova

Náhrada funkce ledvin může být zabezpečena několika způsoby. Jedním z nich je tzv. peritoneální...

Celý článek
Pacient na domácí hemodialýze
Roste počet domácích hemodialýz. V Česku si ji provádí už 80 pacientů

V Česku v posledních letech roste počet pacientů na domácí hemodialýze. Zatímco jich před pěti lety...

Celý článek
Pacientka Nella Lišková s domácí dialýzou
Rekonstrukce bydlení pro mladou dialyzovanou pacientku

Pokud v televizi rádi sledujete pořady o bydlení, pak jste mohli zaznamenat příběh slečny Nelly...

Celý článek