Vytisknout Poslat na e-mail

Intervenční kardiologie je jedním ze samostatných kardiologických oborů. Zabývá se diagnostikou a léčbou srdečních i mimosrdečních onemocnění pomocí katétrů, tedy tenkých ohebných plastových cévek.

Katetrizační laboratoř Krajské nemocnice Tomáše Bati má více než 20letou tradici a ročně provede okolo 2 000 katetrizací pacientů, především ze Zlínského kraje. Oddělení dlouhá léta vede zkušený intervenční kardiolog prim. MUDr. Zdeněk Coufal. Je vybaveno moderním RTG angiografickým přístrojem s plochým digitálním detektorem a integrovanou hemodynamikou, přístroji pro intravaskulární ultrazvukové vyšetření (IVUS), měření frakční průtokové rezervy (FFR) a optickou koherentní tomografii (OCT), které umožňují kvalitnější, respektive funkční zhodnocení postižení koronárních tepen. Dále jsou zde k dispozici dva přístroje pro intraaortální balonkovou kontrapulzaci (IABK) pro mechanickou srdeční podporu pacientů se selhávající činností srdeční pumpy.

Více informací se dozvíte v reportáži, kde vám tuto metodu přiblíží primář Kardiologického oddělení Krajské nemocnice
T. Bati, MUDr. Zdeněk Coufal.

V mimopracovní době jsou na pracovišti intervenováni pacienti s akutními infarkty, lékaři a sestry drží takzvanou příslužbu na telefonu. K péči o akutní infarkty je zajištěna velmi těsná spolupráce se Zdravotnickou záchrannou službou Zlínského kraje včetně možnosti GSM přenosu EKG ze záchranářského vozidla na pracoviště, respektive na „chytrý telefon“ sloužícího intervenčního kardiologa.

Transradiální přístup zaručí po katetrizaci plnou mobilitu

Přibližně 95 % výkonů se v současné době provádí transradiálním přístupem (přes a. radialis – vřetenní tepnu na zápěstí ruky), což umožňuje plnou mobilitu a soběstačnost klientů již bezprostředně po katetrizaci. Část plánovaných pacientů (podrobnosti v dokumentu ke stažení) s diagnostickým výkonem či nekomplikovanou PCI (perkutánní koronární intervencí) může být vyšetřena ambulantně v rámci stacionáře (jedná se o cca 6hodinový pobyt).

Nemocní, jejichž nález vyžaduje operaci, by-pass, případně indikovaní k operaci srdečních chlopní nebo jiným srdečním operacím, jsou řešeni ve spolupráci s kardiochirurgickými pracovišti v Brně (Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie) a v Olomouci (Kardiochirurgická klinika Fakultní nemocnice Olomouc). Během pobytu na stacionáři nebo krátkého pobytu na lůžkovém oddělení zajistíme kompletní přípravu k operaci včetně předvedení na kardiochirurgickém indikačním semináři.

U zúžené cévy pomůže balonek, nejčastěji v kombinaci se stentem

MUDr. Zdeněk Coufal

Samotná koronární intervence je šetrný invazivní výkon. Hlavní náplní je vyšetřování koronárních tepen – koronarografie – s případnými návaznými intervencemi (PCI – perkutánní koronární intervence). Nejprve v místě vstupu lékař znecitliví podkoží několika mililitry anestetika, které podá do oblasti zápěstí, výjimečně třísla. Několik vteřin po vpichu může pacient v tomto místě pociťovat mírnou bolest. Jakmile začne lokální anestetikum působit, lékař do cévy zavede zaváděcí katétr („sheath“). 

Přes zaváděcí sheath zasune vyšetřující lékař diagnostický katétr až do oblasti vzestupné aorty k ústí koronárních tepen. Při zavádění katétru k srdci lékaři pomáhá fluoroskopie.

Jakmile je katétr na místě, vstříkne se jím do věnčitých tepen kontrastní látka, aby došlo k zobrazení jejich průsvitu a určení, zda je, či není přítomno zúžení. Pokud vyšetření zjistí zúžení v místě, které je vhodné pro intervenční řešení, následuje bezprostředně po diagnostické části tzv. koronární intervence – roztažení zúženého místa balonkem a většinou jeho vyztužení koronárním stentem.

Výkon není výrazně bolestivý

Během výkonu může pacient pociťovat krátkodobou bolest nebo nepříjemný pocit na hrudi následkem dočasného zablokování průtoku krve způsobeného nafouknutým balonkem. Jakmile je balonek vyfouknutý, bolest nebo nepříjemný pocit na hrudi by měly zmizet.

V některých případech se lékař může rozhodnout implantovat stent bez předchozí dilatace – nafouknutí balonkem (přímé zavedení stentu). Stent je předem upevněn na balonkovém katétru. Nafouknutí balonku otevře tepnu a stent roztáhne.

Katétr je odstraněn ihned po zprůchodnění cév

Jakmile lékař rozhodne, že céva je dostatečně zprůchodněna, balonkový katétr je odstraněn. Místo vpichu se většinou uzavírá pomocí lokální komprese (manžetka naložená na zápěstí nebo manuální komprese v oblasti třísla). Zaváděcí místo v třísle může být uzavřeno uzávěrem, který používá kolagen k utěsnění otvoru v tepně. 
Během celého zákroku lékařský team monitoruje pacientovy životní funkce, tedy srdeční a dechovou frekvenci.

Poradna

Poradna

Zeptejte se, poradíme

Nebojte se mluvit o zdravotních problémech a věcech, které s tím souvisejí. Zeptejte se nás na to, co vás trápí, a my vám poradíme. Také se můžete podívat na odpovědi na otázky, které položili jiní už před vámi, nebo si přečíst příběhy našich pacientů.

Poradna
Mohlo by se vám líbit
Rehabilitační ústav v Hrabyně
Návrat člověka do aktivního života je smyslem naší práce

Rehabilitační ústav v Hrabyni je místem, kde se díky silně proaktivnímu přístupu k pacientům vrací...

Celý článek
Jak pečovat o jizvu po císaři
Jizva po císaři - jaké komplikace mohou nastat a jak na správnou léčbu?

Císařský řez v některých případech symbolizuje zákrok, který je nutný pro zachování zdraví matky i...

Celý článek
Ošetření bércového vředu
Co pomáhá na bércové vředy a jak jejich vzniku předcházet?

Léčba bércových vředů je zpravidla náročná a vyžaduje aktivní přístup ze strany pacienta. Přečtěte...

Celý článek