Vytisknout Poslat na e-mail

Předoperační příprava je realizována na příslušném chirurgickém oddělení. Zde pracují specializované stomasestry, které se spolu s chirurgem a případně ošetřujícím lékařem starají o přípravu stomika na zákrok. Předoperační péči lze provádět i ambulantně ve speciálních stomických poradnách při chirurgických odděleních nemocnic. Nemá-li nemocnice specializovanou poradnu, o stomika pečuje obvykle obvodní lékař.

Velmi prospěšná je i péče psychologa, pomoci v této oblasti může i zkušená a proškolená stomická sestra. Péče o psychický stav pacienta u nás zatím není příliš rozvinutá, ovšem může výrazně usnadnit zvládnutí přece jen poměrně náročné životní situace.

Pacienti se často sami od sebe zajímají o příručky, návody, ale i přednášky firem vyrábějících stomické pomůcky. Tento zájem je dobrým předpokladem k bezproblémovému zvládnutí života se stomií.

Čím více informací může stomik prodiskutovat s odbornou stomasestrou i se svým okolím, tím lépe se dokáže na operaci psychicky předpřipravit. Zároveň pro něj bude snazší spojit se s ostatními stomiky, kteří se sdružují v klubech regionální, národní či mezinárodní úrovně a jejichž zkušenosti mu mohou být oporou. Bezprostředně před operací je totiž vždy přítomen určitý stres ze závažného onemocnění (karcinom, střevní zánět atd.) i ze samotného faktu, že zdravotní stav si vyžaduje vytvoření stomie.

Před samotným zákrokem operatér ve spolupráci se stomasestrou určí pravděpodobné místo a typ stomie a označí nejvýhodnější místo na stěně břišní, kde bude stomie ústit. Je důležité vyhnout se kožním záhybům, jizvám a pupku. Nevhodně umístěná stomie komplikuje život pacienta z hlediska bezproblémové a snadné aplikace pomůcek a dříve nebo později je stejně nutné stomii operativně přeložit jinam.

Důležitá je také fyzická příprava nemocného. Ta se liší u operací akutních a elektivních. U plánovaných stomií je dostatek času k psychologické i fyzické přípravě pacienta i k výběru vhodného umístění stomie. Nutnost akutní operace omezuje přípravu na nutné minimum, během něhož se nemusí povést umístit stomii v ideální lokalitě (řeší se s odstupem času reoperací a jiným umístěním vývodu). Mnoho akutně vytvořených vývodů má ovšem pouze dočasný charakter a po odeznění problémů je stomie zrušena úplně.

Fyzická příprava k operaci znamená:

  • Vyloučit příjem potravy ústy 6 hodin před operací
  • Úprava vnitřního prostředí a krevního obrazu
  • Oholení břicha v rozsahu prsní bradavky – polovina stehen, je-li plánována operace z perineálního přístupu, oholení těchto partií
  • Mechanická příprava střeva není nezbytná, ale vhodnou alternativou je očistné klyzma při obstrukci
  • Nezbytná profylaxe komplikací – nízkomolekulární heparin, vyšetření krevní skupiny, HLA systému a protilátek, doporučena je i antibiotická profylaxe (s přihlédnutím k bakteriologické situaci pracoviště a regionu)
Poradna

Poradna

Zeptejte se, poradíme

Nebojte se mluvit o zdravotních problémech a věcech, které s tím souvisejí. Zeptejte se nás na to, co vás trápí, a my vám poradíme. Také se můžete podívat na odpovědi na otázky, které položili jiní už před vámi, nebo si přečíst příběhy našich pacientů.

Poradna
Mohlo by se vám líbit
Partner stomika Ally
Seznamte se s Ally®, systémem stomického příslušenství pro každý den

O životě se stomií by mnozí z vás mohli psát romány. Po operaci je to velký šok, který vám obrátí...

Celý článek
Pacientka so stomickým sáčkem
I se stomickým sáčkem se můžete cítit komfortně a šik

Všichni se chceme dobře cítit v oblečení, které máme na sobě. Proto si ho tak pečlivě vybíráme...

Celý článek
Vztahy se stomií
Nebojte se intimních vztahů ani se stomií

Založení stomie znamená pro každého pacienta významnou životní změnu. Onemocnění nebo příčina, která...

Celý článek