form

Zadejte dotaz do poradny

Vyberte si téma, které je pro vás důležité, a napište nám, s čím potřebujete poradit. Nezapomeňte uvést svůj e-mail, abychom vám na něj mohli poslat naši odpověď. Komunikace je důvěrná a vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

sidebar

Dobrý den, všechny informace byste měla dostat od operatéra nebo indikujícího lékaře, který zná podrobně Váš zdravotní stav. Ptejte se – jistě Vám rádi vše podrobně vysvětlí. Rady bez znalosti zdravotního stavu a souvislostí mohou být zavádějící.
Mgr. Iva Otradovcová – stomická sestra Chirurgická klinika 2.LF UK a ÚVN Praha

Dobrý den. Způsob vyprázdnění před kolonoskopií určuje vždy lékař, takže vy pouze provedete vyprázdnění dle jeho doporučení, nic sama shánět nemusíte. Záleží jaký úsek střeva se vyšetřuje a vyprazdňuje. Jedná-li se o kontrolní vyšetření nebo před zanořením stomie a taky záleží jestli jste kolostomička nebo ileostomička. Někdy se pijí roztoky na vyprázdnění jindy se podávají nálevy o střeva. Takže blíže specifikujte prosím.

Dobrý den, s babičkou navštivte jejího praktického lékaře. Vyšetří ji, zhodnotí stav, doporučí a zajistí Vám další postup.
Hezký den Mgr. Iva Otradovcová, stomická sestra ÚVN

Nejlépe by bylo se obrátit na ortopeda, či chirurga, který se specializuje na ruku. Například Ústav chirurgie ruky ve Vysokém nad Jizerou, Revmatologický ústav v Praze atd. Ale ve většině krajských měst jsou lékaři (ortopedi, či chirurgové) specializující se na ruku.

Důležitější než metoda operace je kvalitní operatér a možnost kvalitní pooperační péče. Nejlepší cesta by byla najít jednoho operatéra, který dle vyšetření a po domluvě s pacientem určí pořadí operací a poté je provede. Vybere si sám nejvhodnější metodu, kterou standardně provádí, a tedy umí. Všechny uvedené metody slibují lepší výsledek než klasická metoda. Jejich výhody jsou ale zpravidla v případech hrubých deformit končetin, například po závažných úrazech. Při běžných nálezech nemusí významně zlepšovat výsledek a mohou naopak například prodloužit operační čas. Implantáty všech renomovaných firem mají v určité cenové kategorii srovnatelnou životnost.  Takže závěrem lze zopakovat, že nejdůležitější je renomovaný operatér, kterému důvěřuje pacient, v renomovaném zařízení, které má dobrou návaznost na rehabilitační péči. Nezanedbatelná je i vzdálenost pracoviště od bydliště. Bližší pracoviště umožňují snadnější kontroly v případě potřeby.

Dobrý den, pod pojmem "nenaskočí" si představuji skutečnost, že transplantovaný orgán nezačne fungovat, tak jak se od něj očekává. Po transplantaci asi 65% ledvin obnoví svou činnost ihned po transplantaci. Ostatní ledviny obnoví svou činnost s určitým zpožděním, vzácně nemusí dojít k obnově funkce vůbec. Příčin neobnovené funkce ledvin může být celá řada, od trombózy cév transplantované ledviny, přes akutní imunitně podmíněnou rejekci po poškození ledviny studenou ischemií. Neobnovená funkce ledviny je důvodem opakovaných testů a vyšetření a dle výsledků je volen další postup. V vyjímečných případech může dojít i na odstranění transplantované ledviny. Po dobu, kdy ledvina nepracuje, nebo pracuje nedostatečně, je pacient nadále zajištěn dialyzační léčbou tak jak před transplantací.

Dobrý den, konkrétní situaci musí posoudit lékař operatér, který je za výsledek částečně zodpovědný. V tomto případě, když nemůžete chodit, moc jiných možností než reoperace ani nezbývá.

Dobrý den, nárok na lázeňskou léčbu po náhradě kolenního kloubu se ve většině případů přiznává. Možnost přiznání invalidního důchodu záleží kromě výsledku operace také na typu práce, kterou pacient před onemocněním vykonával. Většinou nelze s náhradou kolenního kloubu vykonávat těžkou fyzicky náročnou práci.

Dobrý den, nefrologická péče je péči specializovanou, jejíž poskytnutí je vázáno na doporučení jiného lékaře. Nejčastěji k nefrologickému vyšetření nebo převzetí do trvalé péče odesílají praktičtí lékaři, diabetologové nebo urologové. K nefrologickému vyšetření mohou odeslat i lékaři jiných specializací, ale bez doporučení jiného lékaře nefrologické vyšetření není poskytováno.
K nefrologickému vyšetření odesílá lékař na základě předchozích nálezů, například při záchytu bílkoviny a nebo krve v moči, při zjištění snížené funkce ledvin z výsledků vyšetření krve (zvýšená hladina urey a kreatininu) a podobně.
Orientační vyšetření funkce ledvin a močového nálezu je součástí běžných preventivních prohlídek a pokud tato vstupní vyšetření jsou negativní, nejsou většinou další podrobnější vyšetření potřebná.  Řadu potíží, které souvisejí s ledvinami a močovými cestami řeší primárně urolog.

Dobrý den, nejlepší je kontrola na pracovišti, kde byl pacient operován. Pokud není možná, pak by bylo nejlépe v první řadě vyhledat neurologa, který vyloučí nervové poškození, které by vyžadovalo akutní řešení. Poté přichází na řadu rehabilitace. Nejlépe by bylo vyhledat nějaké renomované rehabilitační zařízení.