form

Zadejte dotaz do poradny

Vyberte si téma, které je pro vás důležité, a napište nám, s čím potřebujete poradit. Nezapomeňte uvést svůj e-mail, abychom vám na něj mohli poslat naši odpověď. Komunikace je důvěrná a vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

sidebar

Dobrý den, stent Vám byl zaveden v těhotenství zřejmě pro problém odtoku moči z ledviny do močového měchýře. Stent je dutá hadička, kterou se řeší problém odtoku moči při překážce v močových cestách, v těhotenství pro útlak močovodu zvnějšku. Ponechává se po nezbytně nutnou dobu, protože může způsobit komplikace, odstraňuje se tedy po šestinedělí. Nejčastější komplikací jsou zánětlivé komplikace, poranění a poruchy funkce močovodu. Stenty zavádí a odstraňuje specialista - urolog. Neváhejte a navštivte urologa co nejdříve.

Vzhledem k Vašemu mladému věku nepředpokládám souvislost s gynekologickým onemocněním, či oslabením svaloviny pánevního dna. Pokud nemáte při močení žádné jiné obtíže jedná s pravděpodobně o zvýšenou citlivost svaloviny močového měchýře již na menší množství moče než je obvyklé. Tuto problematiku řeší urologové tzv. urodynamickým vyšetřením. Poraďte se svým praktickým lékařem, který vám příslušného odborníka doporučí.

Dobrý den, křeče a následné bolesti svalů jsou bohužel častou komplikací dialyzační léčby. S časem až tolik nesouvisí. Délka 2-3 hodiny je zcela nestandardní a zřejmě byla použita jen v době, kdy vlastní ledviny významně přispívaly k celkové očišťovací dávce. Dialýza pod 4 hodiny je považována ve většině případů za nedostatečnou. Při zvládání křečí na dialýze je nutno vyhodnotit řadu parametrů: zda není suchá váha příliš nízká - vidíme často po nějaké době po zahájení dialýzy, že pacienti lépe jedí a začínají přibírat. Dále zda pacient nemá příliš velké váhové přírůstky mezi dialýzami. Kontrola iontů v krvi před a po dialýza a volba správného dialyzačního roztoku. Kontrola léků, některé nemohou sklon ke křečím zvyšovat. Zkracování dialýzy však rozhodně nepatří do možností řešení problému. Držím palce a nebojte se probrat všechny možnosti s ošetřujícím personálem.

Dobrý den. Bohužel úkolem nefrologa je v lékařské zprávě co nejlépe popsat onemocnění pacienta, včetně stadia onemocnění. Posouzení dopadu onemocnění na pracovní schopnost nemocného patří do rukou posudkového lékaře, který je vázán svou odborností a postupuje v souladu se schválenou metodikou. Proto se může stát, že slovní označení různých stupňů chronického onemocnění nemusí odpovídat stupni hodnocení invalidity. Pravdou je, že glomerulární filtrace nad 1ml/s odpovídá II. stupni chronického onemocnění ledvin - tedy slovně poškození ledvin s mírným snížením glomerulární filtrace. Většinou toto snížení funkce ledvin nijak nositele neinvalidizuje a umožňuje mu žít plnohodnotným životem. Více o členění chronického onemocnění ledvin: http://www.ledviny.cz/chronicke-renalni-selhani

Dobrý den, HD léčbu bych ve Vašem případě nepřerušoval, uvedené údaje svědčí o dobré úrovni očišťování Vašeho organismu při zvolené "minimální" dialyzační dávce. Věřte svému lékaři na hemodialýze. S pozdravem Martin Winkler.

Zaradenie do dialyzačného programu sa deje na základe klinického stavu a biochemických parametrov krvi. Je rozdiel, či je to zaradenie akútne, alebo pri dlhodobom ochorení a postupnom zhoršovaní zdravotného stavu. Pri akútnom zhoršení je relatívne väčšia šanca na obnovenie obličkových funkcii po prechodnom oddialyzoavní pacienta. Pri chronickom zaradení je šanca menšia, ale nie vylúčená. Všetko závisi od dynamiky procesu, od dôvodu zaradenia do dialýzy a od času od prvej dialýzy. Čím je táto doba dlhšia, tým je nádej na dočasné vyradenie menšia.

Je to dostatečné. Jak říkal pan primář, hlavně různorodě. Ale u zdravých ledvin není nutné nějak složení tekutin speciálně sledovat.

Dobrý den, M. Vaše připomínka může být dobrým námětem pro provozovatele těchto stránek. Nechcete-li jít za psychologem do ambulance, pak je pochopitelně možnost kontaktovat některou z on-line psychologických poraden. Myslím si však, že osobní kontakt s psychologem je několikanásobně přínosnější. Zdravím. Martin Winkler

Dobrý den. Odpovím po částech, tak jak Vaše otázky kladete: 1. Příznakem naražení ledviny je obvykle bolest v bederní oblasti, pokud dojde navíc i k poškození struktury ledviny, pak se objeví krev v moči. 2. Dle závažnosti poranění může být pobyt v nemocnici nutný. 3. Je to nebezpečné, když to necháte být, můžete tak ohrozit svůj život. 4. Vyšetření lékařem Vám vřele doporučuji - můžete navštívit svého praktického lékaře, který Vás vyšetří a po případném doplnění vyšetření ultrazvukem budete vědět na čem jste. Zdravím . Martin Winkler

Dobrý den paní Mašková, bloudivá ledvina - ren migrans - je abnormální pohyblivost ledviny. Vyskytuje se nejčastěji u žen, které zhubly a došlo k úbytku tuku kolem ledviny, nebo se jedná o poruchu závěsného aparátu ledviny. Nemusí přinést žádné subjektivní obtíže, na druhou stranu se může projevit bolestí v bederní krajině, náchylnosti k infekcím, městnáním v ledvině při zahnutí močovodu. Měla byste se vyvarovat výrazné fyzické námaze, skokům, otřesům, prochladnutí. Fixace je výkonem, jež se provádí právě při přítomnosti uvedených obtíží.